Ginofey
Image default
Aanbiedingen

Je Egyptische horoscoop en astrologie

De meest bekende techniek die het esoterisch denken heeft opgeleverd is de astrologie. Een van de centrale problemen met betrekking tot de astrologie is dat men doorgaans niet weet dat astrologie een esoterische techniek is. Een gevolg daarvan is dat er men geen theoretisch kader kan vinden waarin de astrologie past. Men verkeert doorgaans in de veronderstelling dat de astrologie zelf een theoretisch kader is. Daardoor ontstaan allerlei vruchteloze discussies, bij voorbeeld over de wetenschappelijkheid van astrologie en over de causaliteit van astrologische werkingen.   Er zijn geen astrologische werkingen, astrologie is een projectie-systeem, of zoals Detlevsen het in zijn boek Schicksal als Chance noemt: een “Abbildungssystem der Wirklichkeit”. Het instrument waarmee de werkelijkheid wordt afgebeeld bevat natuurlijk niet de oorzaak van de werkelijkheid, zoals de thermometer wel de temperatuur aanwijst, maar niet de oorzaak van de veranderingen in temperatuur in zich bevat. Met een thermometer kan ik vandaag evenmin voorspellen welke temperatuur morgen wordt aangewezen, met andere woorden: het gaat tegen de aard van de astrologie in om gebeurtenissen te voorspellen. De astrologie levert een belangrijke bijdrage op de twee volgende punten: de kwalitatieve meting van de tijd en de esoterische psychologie. Aangezien het esoterisch denken zich met het leven, met groeien bezighoudt, gaat het esoterisch denken uitsluitend over het kwalitatieve aspect van het bestaan. Wij krijgen o.a. vat op de werkelijkheid door ons denken. Ook hier weer geldt hetzelfde: ons denken is een instrument, het bevat niet de werkelijkheid. Voor ons denken wordt de realiteit gekenmerkt door Tijd en Ruimte. Tijd bestaat niet in de echte werkelijkheid, maar tijd is voor ons aards bestaan een centrale denk-categorie. De astrologie is de esoterische techniek waarmee de tijd gemeten wordt. De horoscoop: Ieder moment bevat steeds alles       Aangezien de tijd niet bestaat, zijn alle uitspraken die we doen over de tijd illusoir. Dat wil zeggen: alles is altijd aanwezig. Deze esoterische grondstelling is van centraal belang voor het systeem van tijdmeting. Hij heeft tot de conclusie geleid dat ieder moment steeds alles bevat, dat wil zeggen: we hebben de kwaliteit van een moment nodig om te zien wat er met datgene wat we met het moment willen verbinden aan de hand is, wat de levenskwaliteit ervan is, wat met andere woorden de groeipotentie ervan is. Hieruit is de zogenoemde horoscopie ontstaan. In de horoscopie legt men een moment vast. Op dat moment past men de kern van het esoterisch denken toe.   Je kiest je eigen horoscoop Uit de esoterische leer omtrent de geboorte en het niet bestaan van tijd, kunnen we nu een verdergaande conclusie trekken. De geboortehoroscoop geeft de kwaliteit van de tijd aan voor de geborene. De geborene kiest zijn eigen leven, hij kiest dus ook zijn eigen horoscoop, want de horoscoop is het instrument waarmee hij zijn vergetelheid omtrent de kwaliteit van zijn leven ongedaan kan maken egyptische astrologie is een van de velen vormen van maan-astrologie Neem de wijsheid van je voorvaderen tot je! Je zou wellicht denken dat astrologie dat is wat’ je normalerwijs van astrologen te horen krijgt. Dat is een vergissing: naast de westerse astrologie zijn er nog vele vormen. Op deze pagina maak je kennis met de egyptische astrologie door middel van de egpytische sterrenbeelden. Deze astrologie heeft een bijzondere status net als de west afrikaanse en de astrologie van de azteken die je op andere pagina’s vindt. Het bijzondere van deze vormen van astrologie is dat ze een religieuze component hebben, het is dus niet alleen astrologie maar er zijn ook rituele gebruiken mee verbonden. De betekenis van jouw eigen egyptische sterrrenbeeld kun je opvragen voor 1.30. Je krijgt dan de essentie van je karakter met raadgevingen en de partnertekens die het best bij je passen + je belangrijkste kleur. Egyptische astrologie: de goden uit het dodenboek vergezellen je op je levensreis. egyptische STERRENBEELDEN

maand    dag    egyptisch teken    maand    dag    egyptisch teken Januari    1 – 7 8 – 21 22 – 31    Hapi Amon-Ra Noet    Juli    1 – 13 14 – 28 29 – 31    Anubis Bastet Sekhmet Februari    1 – 11 12 – 29    Amon-Ra Geb    Augustus    1 – 11 12 – 19 20 – 31    Sekhmet Horus Geb Maart    1 – 10 11 -31    Osiris Isis    September    1 – 7 8 – 22 23 – 27 28 – 30    Hapi Noet Bastet Seth April    1 – 19 20 – 30    Thot Horus    Oktober    1 – 2 3 – 17 18 – 29 30 – 31    Seth Bastet Isis Sekhmet Mei    1 – 8 9 – 27 28 – 31    Horus Anubis Seth    November    1 – 7 8 – 17 18 – 26 27 – 30    Sekhmet Thot Hapi Osiris Juni    1 – 18 19 – 28 29 – 30    Seth Hapi Anubis    December    1 – 18 19 – 31     We kunnen de sterren lezen, maar we schrijven ze evenzeer, aldus Sylvie Chermet-Carroy in haar opmerkelijke boek “astrographie. “l’ Astrologie dans l’écriture”. Astrografie is even opmerkelijk als alle andere vormen van astrologie als het op zelfkennis aankomt, zeker qua sterrenbeelden.

Lees ook je Chinese horoscoop of je horoscoop vandaag.