Ginofey
Image default
Dienstverlening

De arbowet van vroeger

Sinds 1989 bestaat er een arbowet. In deze wet staan bepalingen beschreven die gerelateerd zijn aan werkzaamheden op de werkvloer en voortkomen uit EG-richtlijnen. Het document waar dit allemaal in beschreven staat heet “Kaderrichtlijn veiligheid en gezondheid van werknemers op werk”. Sinds 2005 zijn alle geschreven regels aangepast, zodat er aan de Europese Richtlijnen kan worden voldaan. Één belangrijke wijziging die sindsdien doorgevoerd werd, was die dat werkgevers niet langer verplicht waren om zich bij een arbodienst aan te sluiten. Je mocht als werkgever zelf alle taken uitvoeren, behalve de zaken die door een bedrijfsarts afgerond moesten worden. Sinds dit jaar is een bedrijf ook verplicht om één of meerdere preventiemedewerkers in dienst te nemen. Twee jaar later in 2007 kwam er nog een wijziging met betrekking tot de Arbowet. Vanaf dat jaar kregen de werknemers en werkgevers meer vrijheid, eigen verantwoordelijkheid maar moesten zij zich nog wel aan de geschreven regels houden van de Arbowet uit 2005.  Het kan zijn dat een werknemer onverwachts voor een langere tijd afwezig is op het werk door ziekte of een andere oorzaak. In dat geval kan de arbodienst polshoogte nemen van de situatie van de werknemer en kijken of het bedrijfsgerelateerd is. Mocht er naar aanleiding van de afwezigheid van één van de medewerkers gekozen worden voor een selectieronde voor het aannemen van een vervanging dan kan dit door middel van een assessment.  Er kan een capaciteitentest en persoonlijkheidstest worden afgenomen om te kijken of de persoon geschikt is voor de functie en de werkzaamheden die hij of zij zal moeten uitvoeren. Deze testen vinden meestal plaats aan het einde van de sollicitatieprocedure en voorkomt dat er achteraf teleurstellingen plaatsvinden over verkeerd gemaakte keuzes. Via diverse assesmentbureaus kun je informatie aanvragen over de begeleiding tijdens deze procedure en hoe je zo’n traject het beste aan kunt pakken.

Voor meer info : https://loopbaannederland.nl/