Leadgeneratie voor leads maakt deel uit van 4 P’s in marketing

Het marketen van producten en diensten wordt uitgewerkt aan de hand van de 4 P’s, dit is ook van toepassing op leadgeneratie voor leads. Althans dat is het ouderwetse uitgangspunt, want je kunt er een vijfde P aan toevoegen en de is de P van Persoon. Wie verkoopt het product is zeer belangrijk, want de consument wenst met een betrouwbare persoon zaken te doen. We zetten de P’s op een rijtje Product: welk product of dienst wordt er aangeboden; Prijs: wat er voor het product of de dienst wordt betaald; Plaats of Distributie: de gebruikte kanalen om het product in handen van de kopers te krijgen; Promotie of Communicatie: namelijk de communicatie tussen de leverancier en de koper (leadgeneratie).

Leads en 4P´s

Vanuit een marketing optiek omvat dit méér dan het fysieke product dat van eigenaar verwisselt. Immers, een klant let bij zijn merkkeuze eveneens op zaken als de reputatie van de fabrikant, de garantiebepalingen en de geboden service. Ook deze kenmerken maken dus deel uit van het product in de ruime zin van het woord. Een productstrategie behelst onder meer het aanpassen van bestaande producten, het uit de markt nemen van artikelen die niet langer in een behoefte voorzien, en de ontwikkeling van nieuwe producten, inclusief beslissingen over bijvoorbeeld de merknaam, het verpakkingsontwerp, de garantiebepalingen en de te verlenen service. Prijs. Het bepalen van de juiste prijs is een belangrijke en dikwijls moeilijke beslissing voor de marketeer. Immers, een te hoge prijs schrikt klanten af, terwijl een te lage het image van het artikel negatief kan beïnvloeden.

Leads en prijsstelling

Enkele relevante vragen bij de prijsstelling zijn: lijkt het product sterk op concurrerende producten? Zo nee, waarin onderscheidt het zich? Welke prijs berekenen concurrenten voor hun producten en diensten? Moet de prijsstelling leiden tot winst op korte of op lange termijn? Wat kost het om het product te maken of de dienst te leveren? Is de totale vraag in de branche aan het stijgen, aan het dalen of stabiel? Welke korting moet worden verleend? Bestaat er een marksegment dat bereid is een hogere prijs te betalen?

Meer informatie: http://www.virgoleads.com

Voor meer info :